ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260533
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040117
รหัส Obec 6 หลัก :
  260533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองเกาะพัฒนา
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  bannongkhorschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09:22:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)


นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน