ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260537
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040125
รหัส Obec 6 หลัก :
  260537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomchonbansakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสะแกทอง
ตำบล :
  สะแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681790
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  bansakarst1@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 17:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก


นายสุรพงษ์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน