ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพลับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260539
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040127
รหัส Obec 6 หลัก :
  260539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านพลับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wudbanplub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพลับ
ตำบล :
  สะแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-119561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  Wadbanplub11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สตึก 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:29:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านพลับ


นายวิฑูรย์ สีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน