ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260540
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040128
รหัส Obec 6 หลัก :
  260540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกเมือง
ตำบล :
  สะแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  0902429191
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2503
อีเมล์ :
  bankokmuang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สตึก 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง


นายสมภาร กุลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน