ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260566
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040094
รหัส Obec 6 หลัก :
  260566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tungwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านตุงเวียง
ตำบล :
  ทุ่งวัง
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  098-1232939
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  tungwangst5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสตึก5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง


นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน