ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260575
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040089
รหัส Obec 6 หลัก :
  260575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงพิมาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOMRONGPIMAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโพนเงิน
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  0883632506
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  junjira0899409252
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน


นางสาวรัญจวน อังสนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน