ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260640
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040138
รหัส Obec 6 หลัก :
  260640
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubannapho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044-686172
โทรสาร :
  044686067
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2460
อีเมล์ :
  napho.net@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์


นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน