ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุปผาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260643
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040139
รหัส Obec 6 หลัก :
  260643
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบุปผาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADBOOPPARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านจอก
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044-630405
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2482
อีเมล์ :
  bupharam117@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาโพธิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบุปผาราม


นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน