ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260657
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040135
รหัส Obec 6 หลัก :
  260657
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKKUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกกุง
ตำบล :
  ดอนกอก
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044-119202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  kokkung.schoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:56:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกุง


นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน