ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260759
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040158
รหัส Obec 6 หลัก :
  260759
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุคันธารมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsukantarom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเป้าพัฒนา
ตำบล :
  แดงใหญ่
อำเภอ :
  บ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044-630237
โทรสาร :
  044630237
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  sukantarom2477@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่ไชยพจน์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์


นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน