ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260786
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  260786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSubsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ตำบล :
  โนนดินแดง
อำเภอ :
  โนนดินแดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31260
โทรศัพท์ :
  0819676065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  phosurin2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน