ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260840
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040190
รหัส Obec 6 หลัก :
  260840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปอแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pordang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปอแดง
ตำบล :
  หัวฝาย
อำเภอ :
  แคนดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มแคนดง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปอแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน