ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260841
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040191
รหัส Obec 6 หลัก :
  260841
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHEELEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  หัวฝาย
อำเภอ :
  แคนดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  0902451013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  kheelek201@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:52:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


นายวิทยา แพงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน