ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260846
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  260846
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุรีรัมย์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  burirampittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   เลขที่ 15   บ้านถ.นิวาศ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-611098
โทรสาร :
  044612888
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2447
อีเมล์ :
  admin@brp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุรีรัมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:01:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน