ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภัทรบพิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260847
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภัทรบพิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phattharaborphit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน-
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-611984
โทรสาร :
  044612974
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  admin@phatthara.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:35:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภัทรบพิตร


นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน