ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260848
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260848
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวหลวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUALUANGWITTHAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบัว
ตำบล :
  บ้านบัว
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-183101
โทรสาร :
  044183101
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2523
อีเมล์ :
  bualuangwittayakhom35@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:27:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2