ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260849
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  260849
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระครูพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakrupittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านแก่นเจริญ
ตำบล :
  พระครู
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-666122
โทรสาร :
  044-666123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 พฤษภาคม 2531
อีเมล์ :
  prakru_school@hotmail.com , prakru@prakru.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระครู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:04:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระครูพิทยาคม


นายวีระศักดิ์ พินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]