ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260850
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  260850
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สองห้องพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songhong Phittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสองห้อง
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044184200
โทรสาร :
  044184200
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2534
อีเมล์ :
  sk@sk1991.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:34:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม


นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน