ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260851
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กนกศิลป์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kanoksinpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านมานิตย์เมืองใหม่
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-612551
โทรสาร :
  044616791
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  kanoksin@buriram.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:07:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม


นายสุเทพ จำเนียรกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน