ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260852
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260852
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวายจีกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawaijeekphittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านสวายจีก
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630439
โทรสาร :
  044181543
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  konthaijaiesan@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:16:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน