ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260853
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  260853
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตาดพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtadpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านรัฐประชา
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044119307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม


นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน