ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260854
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  260854
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กลันทาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kalantapittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกเพชร
ตำบล :
  กลันทา
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630271
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2541
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม


นายพล บุญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน