ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260855
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  260855
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คูเมืองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khumuangwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ.คูเมือง
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-699055
โทรสาร :
  044699349
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/03/2515
อีเมล์ :
  koomng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:45:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม


นายวรากร เสนามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน