ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260856
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260856
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตูมใหญ่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Toomyaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตูมใหญ่
ตำบล :
  ตูมใหญ่
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-699981
โทรสาร :
  044699981
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/02/2529
อีเมล์ :
  Toomyai148@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา


นางกันตาธรณ์ ตะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน