ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระสังพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260859
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  260859
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระสังพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krasangpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตลาดใต้
ตำบล :
  กระสัง
อำเภอ :
  กระสัง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31160
โทรศัพท์ :
  0-4469-1036
โทรสาร :
  044691036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  krasang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:01:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระสังพิทยาคม


นายไพบูลย์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน