ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260860
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260860
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำดวนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lamduanpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน123 บ้านบุ
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  กระสัง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31160
โทรศัพท์ :
  0-44119977
โทรสาร :
  044119977
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  lamduanpit123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำดวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:12:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม


นายจินดา กรองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน