ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260861
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  260861
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สูงเนินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soongnearnpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตะครองใต้
ตำบล :
  สูงเนิน
อำเภอ :
  กระสัง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31160
โทรศัพท์ :
  044-666104
โทรสาร :
  044-666104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  snppittayacom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สูงเนิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม


นายวัฒนา สราญบุรุษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน