ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260862
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260862
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมแสงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumsangpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมแสง
ตำบล :
  ชุมแสง
อำเภอ :
  กระสัง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31160
โทรศัพท์ :
  0883491810
โทรสาร :
  044613260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23022536
อีเมล์ :
  chumsangpit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกระสัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม


นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]