ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิงหวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260864
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260864
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิงหวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  singhawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน112 หมู่บ้านหนองโคลน
ตำบล :
  บ้านสิงห์
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044666858
โทรสาร :
  044666859
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:06:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิงหวิทยาคม


นายอนิวรรต ติมุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน