ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260865
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260865
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นางรองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nangrongphiddhayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน-
ตำบล :
  นางรอง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044631065
โทรสาร :
  044631065
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2528
อีเมล์ :
  info@nrpsc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางรอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07:26:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนางรองพิทยาคม


นางสารภี เลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2