ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260866
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  260866
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsangthongpitayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองมะมา
ตำบล :
  ทุ่งแสงทอง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044657108
โทรสาร :
  044657108
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/03/2537
อีเมล์ :
  tungsangtong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนางรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งแสงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม


นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน