ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260867
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  260867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pimrathprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองโจด
ตำบล :
  หนองยายพิมพ์
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044666064
โทรสาร :
  044666064
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  pimrathpra@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนางรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยายพิมพ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์


นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน