ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260868
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260868
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหลืองพนาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Luangpanawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกก
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044634814
โทรสาร :
  044634814
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  luangpanaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:26:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม


นายนิกร บัวพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน