ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260869
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถนนหักพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thanonhakpittayakom school.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกประดู่
ตำบล :
  ถนนหัก
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044605129
โทรสาร :
  044605129
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  charoendee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนางรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถนนหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:02:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม


นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน