ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260871
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  260871
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกี่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkipittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน
ตำบล :
  ทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอ :
  หนองกี่
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31210
โทรศัพท์ :
  044641324
โทรสาร :
  044641191
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  np@nongki.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม


นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน