ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260872
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  260872
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maungphochaipittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองปรือ
ตำบล :
  เมืองไผ่
อำเภอ :
  หนองกี่
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31210
โทรศัพท์ :
  044119870
โทรสาร :
  044119873
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  school@mpsc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 12:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม


นายสุบิน ฝ่ายเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน