ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260873
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  260873
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละหานทรายรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lahansairatchadapisak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านละหานทราย
ตำบล :
  ละหานทราย
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  044649007
โทรสาร :
  044656157
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Lahansai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหานทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 05:17:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก


นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน