ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260874
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  260874
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่วมจิตต์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ruamjitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน430 บ้านหนองตาเยา
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2534
อีเมล์ :
  school_rj@ruamjitwittaya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา


นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน