ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260875
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260875
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละหานทรายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lahansaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเลขที่ 15 บ้านโคกว่าน
ตำบล :
  โคกว่าน
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  044634720
โทรสาร :
  044634721
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  administration@saiwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกว่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละหานทรายวิทยา


นายธนกฤติ พรมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2