ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260876
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  260876
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตาจงพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tajong pittayasan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน111 บ้านดอนมัน
ตำบล :
  ตาจง
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  044618458
โทรสาร :
  044618458
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค. 2540
อีเมล์ :
  tajongpit@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์


นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน