ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260877
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  260877
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประโคนชัยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakhonchaipittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  ประโคนชัย
อำเภอ :
  ประโคนชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31140
โทรศัพท์ :
  0-4467-1131
โทรสาร :
  044467484
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  info@pkc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประโคนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2564 เวลา 20:08:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2