ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260878
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260878
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUWITTAYASAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบุ
ตำบล :
  จรเข้มาก
อำเภอ :
  ประโคนชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31140
โทรศัพท์ :
  0-4467-1966
โทรสาร :
  044671966
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  banbuwitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้มาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์


นายชูศักดิ์ มะปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน