ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260879
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260879
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไพศาลพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phaisarnpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ่อดิน
ตำบล :
  ไพศาล
อำเภอ :
  ประโคนชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31140
โทรศัพท์ :
  044110113
โทรสาร :
  044110113
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไพศาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:15:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม


นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน