ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260881
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  260881
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสลงโทนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  salangtonpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแสลงโทน
ตำบล :
  แสลงโทน
อำเภอ :
  ประโคนชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31140
โทรศัพท์ :
  0910199801
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  salangpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสลงโทน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16:22:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม


นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน