ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260883
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  260883
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเจริญพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  noncharoenpitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนเจริญ
ตำบล :
  โนนเจริญ
อำเภอ :
  บ้านกรวด
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31180
โทรศัพท์ :
  044197228
โทรสาร :
  044197228
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  njp@njp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตประโคนชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:49:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม


นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2