ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทไธสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260884
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042005
รหัส Obec 6 หลัก :
  260884
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทไธสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHUTTHAISONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลขที่ 3 บ้านเตย
ตำบล :
  พุทไธสง
อำเภอ :
  พุทไธสง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044-689014
โทรสาร :
  044689014
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  ptssschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลพุทไธสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09:55:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุทไธสง


นายประชัย พรสง่ากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2