ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260885
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  260885
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธารทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THANTONGPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   704   บ้าน-
ตำบล :
  ลำปลายมาศ
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661207
โทรสาร :
  044-660877
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  thantong@thantong.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธารทองพิทยาคม


นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน