ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำปลายมาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260886
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  260886
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำปลายมาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lamplaimat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน719
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661712
โทรสาร :
  044661432
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:47:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำปลายมาศ


นายไพศาล สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน