ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260887
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  260887
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  talatphophittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตลาดโพธิ์
ตำบล :
  ตลาดโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-666281
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
อีเมล์ :
  info@tlpp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:01:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม


นายปัญญา กุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน