ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260888
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260888
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุราษฏร์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jaturatpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ตำบล :
  แสลงพัน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-185119
โทรสาร :
  044-185118
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/03/2527
อีเมล์ :
  jaturatpit32@่jaturatpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสลงพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:48:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม


นายถนอม เยี่ยมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน